Pu Chong Ai Phi Ba by Phot Chiaya
Pu Chong Ai Phi Ba

Phot Chaiya is a Thai creator of horror comics. He has drawn among others 'Pu Chong Ai Phi Ba' and 'Khao Mai Liso', published by Bangkoksan.

Pu Chong Ai Phi Ba by Phot Chiaya

Laatste update: 2010-01-29

Series en boeken door Phot Chaiya op voorraad in de Lambiek Webshop: