Marten Toonder
Een Gesmoorde Kreet

artist:  Marten Toonder 
series: Marten Toonder 
publisher: De Bezige Bij 
publish date: 26-09-2014 
language: Dutch 
coloring: black/white 
size: 150x230mm  
pages: 200

'Men moet alleen maar doen wat een heer zegt.'

'Wij Bommels hebben een heel aparte taak in de wereld. Wij strijden voor het recht en helpen de verdrukten. Niet iedereen ziet dit en er zijn er die over mij onheus spreken. Hoe komen ze erbij om een heer te beledigen waar hij bij staat? Als lompe figuren van laag naar hoog schreeuwen, zien ze niet wat hen boven het hoofd hangt. In de avonturen die in deze bundel alleraardigst zijn verzameld, leest men dat een Bommel niet bang is voor een zwakkeling, al is die nog zo sterk. Tegenstand kan men gerust aan mij overlaten. De moed van een heer van stand is overbekend. Dus: zolang er nog een Bommel bestaat kan er weinig fout gaan, zoals de meer ontwikkelde lezertjes weten.'

- schreef de heer O.B.B. te R. ons.

€ 15,00
   
`