Stripgeschiedenis

Nelly Bodenheim

Het Regent, het Zegent, door Nelly Bodenheim

Nelly Bodenheim (27/5/1874 - 7/1/1951) werd geboren in Amsterdam in 1874 en bezocht daar de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Zij volgde lessen bij Jan Veth, van wie zij het tekenen in silhouetten leerde. Zij illustreerde vele boeken in het begin van de twintigste eeuw, zoals 'Handje-Plak' (1900), 'Het regent, het zegent' (1901), 'Raadsels' (1902), 'In Holland staat een huis' (1903), '12 Sprookjes en rijmpjes' (1908), 'Luilekkerland' (1915), 'A.B.C.' (1917), 'Groen groen grasje' (1923) en ''n Vruchtenmandje' (1927). Ook maakte zij ontwerpen voor naaldwerk, affiches en boekomslagen.

Nelly Bodenheim vormde met een groep vriendinnen van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten de kunstenaarsgroep De Amsterdamse Joffers. Samen hielden zij verschillende groeps-exposities en waren zij rolmodellen voor een nieuwe generatie kunstenaressen. Nelly Bodenheim overleed in Amsterdam op 7 januari 1951.

door Nelly Bodenheim

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars

Externe link:
Over de Amsterdamse Joffers

door Nelly Bodenheim