Stripgeschiedenis

Bert Bus

Archie, de Man van Staal, 1972Archie, de Man van Staal, 1972

Na de tweede wereldoorlog trad Bert Bus (19/7/1931, Santpoort - 28 augustus 2017) in dienst bij De Spaarnestad (later VNU) en hij is daar altijd als tekenaar werkzaam gebleven. Jarenlang werkte hij in de Spaarnestad Studio aan het Nassauplein in Haarlem, samen met de tekenaars Harry Balm en Nico van Dam. Voordat hij strips ging tekenen, maakte Bus illustraties en patronen voor het vrouwenblad Libelle.

Skokan, een Slimmerik uit het Jaar Nul, 1955Skokan, een Slimmerik uit het Jaar Nul, 1955

Bijna al zijn strips, die hij voor het overgrote deel ook zelf heeft geschreven, zijn verschenen in het weekblad Sjors. Zijn eerste strip, over de science-fiction avonturen van 'Olaf Noord' verscheen van 1953 tot 1957, aanvankelijk in Rebellenclub, en daarna in Sjors. In 1976 zijn alle verhalen van Olaf Noord gebundeld en uitgegeven. Tegelijk met 'Olaf Noord' verscheen in Sjors van hem het gagstripje 'Skokan' (1955-1956), over een prehistorisch jongetje.

Olaf Noord

In 1957 stapte hij van de science-fiction over op het verleden en in Sjors verschenen de avonturen van 'Theban, de eerste wereldreiziger' (1957-1959), die in 1977 door Oberon in boekvorm werden uitgegeven. Toen Sjors in 1959 van formule veranderde, verdween 'Theban' en tekende Bert Bus eerst een drietal op zichzelf staande realistische verhalen: 'De Brug in het Oerwoud' (1960-1961), 'De Gouden Kraag' (1962) en 'De Slavenkoopman van Pompeï' (1963).

Lance Barton door Bert BusLance Barton uit Sjors #8, 1967

Daarna verscheen weer een vervolgserie, namelijk 'De Avonturen van Cliff Rendall', een science-fiction strip die van 1963 tot 1965 in Sjors werd gepubliceerd. Na 'Cliff Rendall' tekende Bert Bus een verhaal over 'Huckleberry Finn' en 'Lance Barton', eveneeens een science-fiction strip. Voor zijn vriend en collega Nico van Dam schreef hij tussen 1958 en 1966 de strip 'Woep en Wap', die gepubliceerd werd in het vrouwenblad Rosita. In 1969 bewerkte hij voor Tina een scenario van C. Keene, dat resulteerde in de strip 'Nancy Drew'.

Russ Bender, 1986 Russ Bender (1986)

Een jaar later, eveneens in Tina, verscheen de serie 'Jola'. In 1971 keerde Bert Bus terug naar Sjors waar hij een gemoderniseerde versie van de Britse stripreeks 'Archie, de Man van Staal' ging tekenen. Met oprichting van Oberon, de stripuitgeverij van VNU, werd de studio aan het Nassauplein opgeheven. Bus vervoegde zich bij het nieuwe stripblad Eppo en maakte daar de strip 'Stef Ardoba' (1975), een mengeling van verleden en science fiction. 'Stef Ardoba' liep tot 1982 en werd opgevolgd door de historische strip 'Malorix' (1983-1985).

Archie door Bert BusArchie de man van staal, Sjors #3, 1974

Archie, the Man of Steel, by Bert BusIntussen was Bus ook aanwezig in het science-fiction blad Essef met de erotische strip 'De Vechters van Shar-Yaban', zij het onder het pseudoniem Max Mutesius. In 1986/87 schreef en tekende hij de trilogie 'Russ Bender' voor Eppo Wordt Vervolgd en later Sjors en Sjimmie Stripblad. Na zijn pensionering in 1989 legde hij zich toe op modeltekenen en amateurarcheologie. In 2004 ontving hij samen met Harry Balm en Nico van Dam de Bulletje & Boonestaakschaal voor zijn bijdragen aan de wieg van de Nederlandse strip.

Bert Bus

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars