Stripgeschiedenis

Jan Feith

Jan Feith (1874 - 1944), die zich onder andere bediende van het pseudoniem Chris Kras, had een opleiding genoten aan de Handelsschool en heeft aanvankelijk op verschillende kantoren gewerkt. In 1898 ging hij over op de journalistiek en werd al spoedig redacteur bij het Algemeen Handelsblad. Op den duur kreeg hij in deze krant zijn eigen rubriek.

Geschiedenis in De Ware Jacob

Onder het pseudoniem Chris Kras Kzn droeg hij vele tekeningen in allerlei stijlen bij aan De Ware Jacob. Een van die stijlen werd gevormd door de "zwartjes", figuren, scenes en vele verhalen, o.a. een vaderlandse geschiedenis, bestaande uit zwarte silhouetten.

door Jan Feith1. "Meneer," zegt een bezoeker tot den directeur eener Rijks-Hoogere Burgerschool, "ik ben een afgezant van Dr. Kuyper. Ik kom uw schoolbibliotheek controleeren."

 

 

2. "De hartstochten der kinderen mogen door lektuur niet worden opgewekt. Noch mag de bestaande orde worden bedreigd. De jeugd moet onbedorven blijven."

 

3. "Tot aan het tijdstip, waarop ze zelf voor haar bederf zorgt..."

door Jan Feith4. "Dan komt het verstand weer met de jaren..."

 

 

5. "En worden de knapen van weleer goede burgers."

 

 

 

6. "Sieraden van stad en land..."

door Jan Feith7. "Steunpilaren der kerk. Maar als ze die onzedelijke boeken lezen, vallen de stutten der maatschappij omver."

 

8. "En daarom: weg ermee, naar den zolder!"

 

De Oorlog in PrentDe Vrede in Prent

Jan Feith schreef boeken zoals: 'De Oorlog in Prent' (1915) en 'De Vrede in Prent' (1924). Deze boeken schreef hij in samenhang met zijn journalistieke arbeid. Ook verscheen kort na de Eerste Wereldoorlog het boek 'Uit Tijden van Oorlogswinst'. De plaatjes in dit boek vol karikaturen zijn getekend door Siegfried Granaat.

Uit Tijden van Oorlogswinst, door Jan Feith

schimmenstrip uit Zonneschijn

In de jaren '20 en '30 werkt Jan Feith, onder zijn gebruikelijke pseudoniem, mee aan het blad Zonneschijn, waarin ook werk van Rie Cramer, Jan Lutz, Anton Pieck en Jan Kraan stond. Typerend voor deze periode zijn de beeldverhalen in silhouet, waaraan iedere tekenaar zich wel eens aan heeft bezondigd.

plaatje uit Uit Tijden van Oorlogswinst, door Jan FeithPlaatje uit Uit Tijden van Oorlogswinst 

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars