Stripgeschiedenis

Albert Funke Küpper

Krelissie en Direkkie door Albert Funke Kupper
Krelissie en Direkkie (Voorwaarts, 1923)

Albert Funke Küpper (1894 - 1934) was de oudste zoon van de van oorsprong Westfaalse kunstschilder Funke. Hij studeerde in Rotterdam, waarna hij als leraar ging werken. Na de Eerste Wereldoorlog ging hij aan de slag als tekenaar en schilder. Voor het blad Voorwaarts maakte hij 1923 de strip 'Krelissie en Dirrekie'. Albert nam in 1927 de populaire krantenstrip (plaatjes-serie, zoals dat toen genoemd werd) 'Snuffelgraag en Knagelijntje' over van Gerrit Rotman, die na onenigheid met het blad Voorwaarts de strip verlaten had.

strip van Albert Funke Küpper
Krelissie en Dirrekie (Utrechts Nieuwsblad, 30/01/1932)

In 1929 vertrok Albert naar Amsterdam om voor de Arbeiderspers te werken, waar hij zich een sterk sociaal bewogen mens betoonde. Hij werd, als politiek tekenaar en karikaturist, de bezielende kracht achter het weekblad De Notenkraker; zozeer zelfs, dat dit blad na zijn dood in 1934 nog enkele jaren voortpruttelde om in 1936 geheel te verdwijnen. Alberts broers Frans en Theo waren ook actief in het strip- en illustratievak.

cover van De Notenkraker, door Albert Funke Küppercover van De Notenkraker, door Albert Funke Küpper
Snuffelgraag en Knagelijntje, door Albert Funke Küpper

Engelse biografie in de Comiclopedia

Register van tekenaars