Stripgeschiedenis

Otto Milo

Drawings for Blueband Sportboek by Otje Milo
Biljarttekeningen uit het Blueband Sportboek, 1954

Otto (Otje) Milo (6 november 1922 - 4 januari 1985) was een filmcriticus en autodidact cartoonist van de Haagse krant Het Binnenhof. Zijn stijl heeft oppervlakkig wel enige verwantschap met de gangbare illustratietechniek van zijn generatie, maar is persoonlijker, in een tijd waarin de illustraties nog een groot deel van de geïllustreerde bladen innamen. Hij onderscheidde zich ermee van een generatie.

Na zijn HBS werd hij aanvankelijk ambtenaar bij het Ministerie van Economische zaken, tot hij tijdens de laatste oorlogsjaren moest onderduiken. Gedurende deze onderduikperiode begon hij te illustreren en na de oorlog ging hij daarmee verder, om in 1948 bij de sportredactie van Het Binnenhof te belanden. Er school echter geen sportredacteur in hem en hij er werd autodidact filmcriticus.

Nieuwjaarskaart van Otto Milo

Milo, een flamboyante gepassioneerde filmverzamelaar, bleef echter naast zijn filmwerk bij Het Binnenhof als tekenaar een dagelijkse strip tekenen. Dag in dag uit becommentarieerde hij het nieuws, met gevoel voor slapstick in de geest van Chaplin en Laurel & Hardy. Als verwoed verzamelaar van oude Laurel & Hardy films was hij betrokken bij de oprichting van het Nederlandse Laurel & Hardy genootschap Sons of the Desert'. Hij was een gewaardeerd lid (en vanaf 1963 erelid) van het Haagse HVV (Koninklijke Haagse Voetbal en cricketvereniging) met wat hij noemde zijn team Circus Milo, aanvankelijk als voetballer en toen de jaren gingen tellen vooral als cricketspeler, zijn echte liefde.

Bij het grote publiek is zijn bekendheid vooral gebaseerd op zijn comics voor het bekende Blueband Dportboek uit 1954, als onderdeel waarvan hij vier geestige biljartillustraties tekende. Hij was fameus om zijn prachtige persoonlijke jaarlijkse nieuwjaarskaarten.

Tekening uit het Blueband Sportboek

Engelse biografie in de Comiclopedia
Register van tekenaars

Biografie aangeleverd door Frans van Lingen
(Bronnen: Bart Hoogduin, Filmgekkenhuis steeds volgeboekt, Het Vaderland, 10 maart 1975. Bart Jansma, Otto Milo, een leven van film, Het Binnenhof, 4 januari 1985; tevens mondelinge informatie J. de Vitter (HVV), voorjaar 2007)