Series:

uitgiftedatum: 09-12-2009
screens: 100 
inkleuring: full color 
genres: superheroes

FREE