Bevrijdings-tentoonstelling (april-mei 1995)

28 april 1995

In april 1995 opende in Galerie Lambiek een expositie van strips en ander tekenwerk uit de Tweede Wereldoorlog.

Een van de vertoonde werken was het 'ABC van het Naziregiem', dat nog steeds op deze website te bekijken is. De tekst op de uitnodiging luidde:

No.112. LAATSTE NIEUWS. 12-4-1995

Het is vijftig jaar geleden dat de Amerikaan-
sche en Canadeesche legers Nederland hebben
bevrijd. Bij Lambiek Kerkstraat 78 Amsterdam
wordt dit gevierd met een tentoonstelling van
strips en getekende propaganda,van zowel onder-
drukker, bevrijder en slachtoffer der tyranie.

Einde bericht.


No.113. B.B.C.

De opening zal worden verricht door Eric Somers,
archivaris van het rijksinstituut voor oorlogs-
documentatie op vrijdag 28 april 1995 om 18.00 uur.