999 - De Dageraad van het Niets

Writer:
publisher: Dark Dragon Books
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 96: Hard Cover
25,66

“ Die eenvoudige priester beschikte tenminste nog over een vleugje gezond verstand. De geschiedenis met dat reliek deed mijn snorharen namelijk vervaarlijk trillen. Zaken als deze eindigen voor christenen maar al te vaak op de brandstapel, laat staan voor een groepje loslopende, onschuldige weeskinderen. Eigenlijk was het mijn missie om de menselijke stupiditeit rond de overgang van het ene naar het andere millennium te onderzoeken. Niet het geven van wijze lessen. Toch heb ik geprobeerd die kinderen van dit heilloze project af te laten zien... helaas tevergeefs.”

Turold, kater-filosoof

Available titles in this series:
`