Alexander De Grote

artist: Jean Torton
:
volume: 1
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 292x221x7mm
pages: 48:
genres: classic
9,99

Alexander de Grote heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. Julius Caesar beschouwde hem twintig eeuwen geleden al als zijn voorbeeld. Als Koning van Macedonik veroverde hij te paard, op zijn ros Bucephalos, een rijk dat zich uitstrekte tot in India! Hij versloeg de beroemde koning Darius, de beruchte Koning der Koningen. Als de dood hem niet weggerukt had toen hij nog maar driekndertig was en zich waarschijnlijk opmaakte om ten strijde te trekken tegen Rome, dan zou zijn rijk het grootste geweest zijn dat er tot op heden geweest is. Hij is de stichter van zeventig steden, waarvan de meeste nog bestaan, zoals de beroemde Egyptische stad Alexandrik en zonder enige twijfel en voor eeuwig de beroemdste veroveraar van de gekende wereld. 'Historische personages' is een nieuwe reeks gebaseerd op biografiekn van personages die geleefd hebben in verschillende tijdperken, gaande van de oudheid tot de 20ste eeuw, en dit, in tegenstelling tot 'De reizen van Alex', in stripvorm.

Available titles in this series:
`