Viliyana

Writer:
series: Angor
volume: 4
publisher: Dark Dragon Books
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48:
genres: fantasy
10,95

 De jonge Talinn, Evrane en Lorky zijn de stad Angor uitgevlucht om aan hun uitgestippelde leven te ontkomen. Ze dragen een een medaillon bij zich met mysterieuze eigenschappen ... "Het is te gevaarlijk, Vilyana! Als je binnen het komende jaar geen overgang maakt, kun je doodgaan ..."

Available titles in this series:
`