Groen Uit Zich!

:
series: Autobio
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 292x228x10mm
pages: 48: Hard Cover
13,32

Vrees niet. Cyril Pedrosa uit zich niet via politiek gezwans, noch via zwaarmoedige introspectie. Het permanente lot van de enthousiaste adepten van de duurzame ontwikkeling, geconfronteerd met de realiteit van het dagelijkse leven, da¿s zijn bekommernis. De groene Pedrosa zet zichzelf (en zijn familie) voor een tweede keer te kijk in deze ecologische kroniek. Militant, combattant en soms zelfs ambetant. Spitsvondig en scherp observerend, zij het met de nodige humor natuurlijk! Pedrosa is niet op zijn biobakkes gevallen!

Available titles in this series:
`