De Laatste Rover

volume: 10
publisher: Arboris
publish date:
language: Dutch
size: 290x214x6mm
pages: 48:
6,68

Tijdens de schaarse momenten die het Gilde hem toestaat ontdekt Axel dat Chimeer niemand anders is dan een volwassen versie van Musky! Voor Axel is dat een levensgroot dilemma, omdat Eternautkinderen eeuwig dertien jaar oud kunnen blijven. Pas als zij hun levensgezel gevonden hebben kiezen Eternauten of ze een jongen of een meisje willen worden... en verloopt hun verdere leven net als alle andere mensen. Axel wil Musky niet vragen voor hem die keuze te maken, aangezien dat ook ook betekent dat Musky sterfelijk wordt. Hij blijft z'n metgezel dan ook behandelen als een kind... en schijnt maar niet te willen zien dat Musky zelf die keus allang gemaakt heeft; haar vrouwelijke vormen beginnen zich toch overduidelijk te ontwikkelen...

Available titles in this series:
`