De Zwerver Van De Kosmos

volume: 1
publisher: Arboris
publish date:
language: Dutch
size: 290x214x6mm
pages: 48:
6,68

Het Gilde! Het grootste rijk uit de geschiedenis van de mensheid. Bijna alle bekende planeten maken er deel van uit, tot in de verste uithoeken van de kosmos... Nog niet zo lang geleden was Axel Moonshine grootbemiddelaar van het Gilde; het was zijn taak geschillen op en tussen planeten van het rijk te beslechten. Daarbij werd hij vergezeld door Musky, koningskind van de Eternauten, een volk dat een beperkt bondgenootschap met het Gilde gesloten had. Axel viel in ongenade... toen hij door het bouwen van een droomvertaler het 13 gebod overtrad: Gij zult nimmer de poorten van de slaap binnengaan. Zelfs Axel vader, de machtige Korian Moonshine, kon niet voorkomen dat Axel door het Gilde vogelvrij werd verklaard en dat de purperen garde de jacht op hem opende. In zijn door Korian Moonshine ontworpen ruimteschip De Zilveren Dolfijn is Axel vrijwel onaantastbaar... maar in plaats van veilig binnen te blijven haalt hij zich keer op keer de grootste moeilijkheden op de hals, als hij telkens weer op zoek gaat naar Chimeer, een meisje dat hij in een van zijn dromen is tegengekomen en nooit meer heeft kunnen vergeten...

Available titles in this series:
`