De Stortplaats

volume: 21
publisher: Arboris
publish date:
language: Dutch
size: 290x216x4mm
pages: 48:
6,68

Axel vliegt met zijn ruimteschil door het heelal, zonder duidelijk doel maat met de zekerheid dat zijn tijdelijke rust verstoord zal worden. Dat dit evenwel een besmettelijke ziekte blijkt te zijn had zelfs Axel niet voor mogelijk gehouden. Deze akelig en zeer besmettelijke ziekte, lijkt ook Muskie in zijn greep lijkt te krijgen. Axel moet het onmogelijke proberen om tegengif te vinden!

Available titles in this series:
`