De Schone En Het Beest

artist: Hec Leemans
:
series: Bakelandt
volume: 36
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
language: Dutch
size: 297x213x5mm
pages: 48:
6,16

Commandant De Crevecoeur besluit nogmaals een grote klopjacht te organiseren op de brigands die in het Vrijbos leven. Bijna lopen Pe, Zita en Bakelandt in de val. Maar gelukkig vinden ze onderdak voor de nacht bij boer Dutillieu. Midden in de nacht wordt Zita wakker door het gerucht van een hevige ruzie. Buiten op hhet erf stoot ze op een vreemde, monsterlijke man: het BEEST. Wanneer even later schoten knallen, vlucht het BEEST weg. Het is de neef van boer Dutillieu die hem heeft verjaagd. Inmiddels is er brand uitgebroken in de hoeve. Bakelandt doet er alles aan om boer Dutillieu te redden maar komt te laat. De arme man is gestikt door de rook. De volgende ochtend doet Bakelandt een paar vreemde vaststellingen. Hij komt tot hhet besluit dat de boer is vermoord... Maar door wie en waarom?

Available titles in this series:
`