Tunnel

artist: Andreas
:
series: Capricornus
volume: 8
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 292x218x4mm
pages: 48:
8,18

Het raadselachtige en gevaarlijke "Concept" heeft een conflict op wereldwijde schaal veroorzaakt en New York bezet. Maar er ontstaat een hardnekkig ondergronds verzet in de metropool, vooral in de riolen en de gangen die de indianen in de 18de eeuw bij de komst van de blanke kolonisten hebben gegraven...

Er gebeuren bizarre dingen binnen het "Concept": de auto van Samuel T. Growth, een van de kopstukken van de organisatie, is door soldaten opgeblazen! De tas die hij bij zich had, is in een rioolput gevallen en gevonden door Isaac, een zwerver die alles opraapt wat hij in de ondergrondse gewelven van New York tegenkomt. Onderweg komt deze laatste mensen tegen, die proberen te ontsnappen aan de handlangers van de organisatie en hij wijst ze de weg naar een ruimte waar andere verzetsstrijders zich schuilhouden. Daar zijn de astroloog Capricornus, zijn assistente Ash Grey, de journaliste Miriam, de indiaan Blue Face, de leden van het riolenvolk en hun leider Dorian, en ook Fay O'Mara die uit een interneringskamp is ontsnapt. In de tas die Isaac heeft gevonden, ontdekken ze merkwaardige aanwijzingen over een onderaards complex en een marsorder voor Growth. Het laatste deel van de boodschap is gecodeerd en Capricornus stelt voor de tekst te decoderen. Dorian, die gemerkt heeft dat geen enkele gang naar dat onderaardse complex leidt, besluit een toegangstunnel te graven. Tijdens de graafwerkzaamheden worden opeens stenen met indiaanse tekens ontdekt: Blue Face ziet daarin een waarschuwing van zijn voorouders voor een gruwelijk gevaar. Iedereen gaat echter verder met graven, maar de astroloog en het groepje verzetsstrijders staat een enorme verrassing te wachten. Geconfronteerd met een oeroude dreiging zullen ze niet allemaal het avontuur ongedeerd overleven...

 

Available titles in this series:
`