De Doorgang

artist: Andreas
:
series: Capricornus
volume: 9
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 293x215x8mm
pages: 96:
8,18

Twee meeslepende hoofdstukken in één album! Zich vastklampend aan een zeppelin die boven New York vliegt, is Capricornus ervan overtuigd dat zich in de cabine van het luchtschip personen bevinden die aan de basis staan van het "Concept" dat de wereld veroverd heeft...

Aan alle activiteiten van het "Concept", een ongrijpbare organisatie zonder duidelijke hiërarchie of leider, lijkt een einde te komen. Capricornus wil beslist het hoe en waarom ontdekken. Aan boord van het luchtschip, waarin hij naar binnen is geglipt, lijkt niemand te weten wat hun reisdoel is of wat hun aan het einde van de reis te wachten staat. Als een van de proefpersonen in de vreemde sarcofagen die het luchtschip vervoert op onverklaarbare wijze verdwijnt, neemt de spanning snel toe. Verborgen in het geraamte van de reuzenballon hoort de astroloog alle hatelijke opmerkingen die er worden uitgewisseld. Het is duidelijk dat er op deze expeditie naar het onbekende heel wat rekeningen vereffend zullen worden. Maar wat zijn de redenen daarvoor?

Deze opeenvolging van gevaarlijke verwikkelingen leidt ertoe dat Capricornus ook aan zichzelf begint te twijfelen. Is hij wel voor avonturier in de wieg gelegd? Heeft zijn leven misschien een andere, onvermoede bestemming? Na de landing heeft Samuel Growth, een belangrijk man binnen het Concept, het luchtschip verlaten. Ook doctor Sippenhaft, een onderzoeker zonder geweten, is naar buiten gegaan nadat hij toezicht gehouden heeft op het uitladen van de sarcofagen. Joseph Jolly, een kleine boekhouder van het Concept, is vertrokken om in zijn eentje zijn geluk te beproeven. Ook Mordor Gott, als verstekeling meegereisd, is uitgestapt zonder zich zorgen te maken over de duivel die in hem huist en hem langzaamaan in het verderft stort. Het doel van de reis blijkt een ontmoeting met de "Drie" te zijn, die naar verluidt aan de oorsprong staan van de geheimzinnige organisatie die de hele wereld veroverd heeft. Maar de "Drie" wat? Ongetwijfeld zijn het de "Drie" voor wie de astroloog bij aankomst in New Y

Available titles in this series:
`