Koning Kaaskop

artist: Tibet
:
series: Chick bill
volume: 66
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 282x212x4mm
pages: 48:
8,18
Er heerst een hittegolf in Wood City en terwijl Dog Bull en Kid Ordinn verkoeling zoeken in een rivier, ontdekken ze een boodschap in een onbekende taal...

Omdat ze aanvankelijk menen dat het om een schatkaart gaat, zijn de sheriff en zijn assistent diep teleurgesteld als ze bemerken dat het briefje alleen enkele haastig neergekrabbelde woorden bevat, die niemand kan vertalen. Chick Bill denkt dat het met bloed bevlekte papiertje een noodkreet is. Een kaasdoosje dat Kleine Poedel vindt, wijst erop dat de schrijver van de boodschap uit Nederland komt. Hollandse kaashandelaren die deel uitmaken van een konvooi op weg naar het westen, geven echter een vertaling van de boodschap waaraan onze vrienden weinig geloof hechten. Uiteindelijk snappen ze echter dat iemand in gevaar is omdat hij weet dat een zekere Melchior geen echte wijze is. Deze Melchior, die voorgeeft een van de drie wijze koningen uit het Nieuwe Testament te zijn, heeft echter fanatieke aanhangers... Maar dan vindt Kleine Poedel een lijk dat verzwaard op de rivierbodem is achtergelaten, ontdekt Chick Bill een grootscheepse operatie van oplichting en boerenbedrog, en laat Kid Ordinn zich ronselen door de sekte van Melchiors aanhangers. Wat doet de politie ? Zal Dog Bull erin slagen om te voorkomen dat "koning Kaaskop" zijn vrienden en tientallen goedgelovige pelgrims eerder dan voorzien naar het paradijs stuurt?

66ste deel van een serie vol tijdloze humor, die een van de grote klassiekers van de "klare lijn" is.

Available titles in this series:
`