Parijs - Madrid

artist: Luc Brahy
Writer:
volume: 3
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 317x247x10mm
pages: 48: Hard Cover
18,46

Bij het begin van de vorige eeuw is het luchtruim een nog grotendeels onbekende verte die de mens met angst en ontzag vervult. Een uitgestrekte ruimte die romantische avonturiers, waaghalzen en pragmatische kolonisten aantrekt. Los van hun oorsprong, beweegredenen en methodes worden zij allemaal verteerd door hetzelfde heilige vuur! Bezeten door een singuliere passie waar ze hun leven en fortuin voor over hebben. Sommigen, zoals Theodoor Fayard, zijn gewone jongens uit het volk, maar behept met een uitzonderlijk instinct voor alles wat met 'zwaarder dan lucht' te maken heeft. Anderen, zoals Fernand Joliot, komen uit de wereld van de techniek en bedienen zich van de ervaring opgedaan met de fiets, de bromfiets en de automobiel.

Joliot & Fayard... uit de ontmoeting van deze twee mannen, beide even vindingrijk als opvliegend, wordt een firma geboren en een clan. Een familie verscheurd door de woelige baren van de tijd en de interne haat. Een dynastie die tekenend zal worden voor de eeuw en er tevens door getekend wordt.

3. Parijs - Madrid

1911! Sinds het ontstaan van de luchtvaar is dit het rijkste jaar aan experimenten, wedstrijden en meetings allerhande! Dat zet Theodore Fayard en Maureen Lowell ertoe aan terug te keren naar het oude Europa. De twee vennoten zetten er des te meer haast achter omdat de winnaar van de eerste wedren van het seizoen, een aanzienlijke geldprijs in de wacht sleept die net op tijd zou komen om hun financiën weer op te krikken.

Maar Theo denkt niet alleen aan de overwinning: hij wil een contract vast krijgen met het leger. En hij is ervan overtuigd dat Parijs-Madrid, met zijn langere etappes en gekruid met een vlucht over de Pyreneeën, hem de kans gaat geven de betrouwbaarheid van zijn nieuwe kist te bewijzen.

Maar dat is buiten de hardnekkigheid van zijn concurrenten, de haat van zijn oude werkgever, de onenigheid binnen de ploeg, zijn eigen gevoelens tegenover Maureen en de verborgen bedoelingen van die vreemde Bulgaarse "journalisten" gerekend...

Available titles in this series:
`