De Archivaris

:
volume: 4
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 298x236x16mm
pages: 64:
20,99

Archivaris Isidore Louis staat voor een zware opgave: hij moet rapporteren welke informatie er is over een merkwaardige zaak die bekendstaat onder de naam ¿Duistere steden¿. Gaat het om een verzinsel, een bijgeloof of een cultus? Waarom wordt er zo vaak naar verwezen in de documenten die zich in het centraal archief bevinden? De langverwachte heruitgave, met een een nieuwe cover, van een sleutelwerk in de cyclus die Schuiten en Peeters in dertig jaar rond de Duistere Steden hebben opgebouwd en die onlangs werd verrijkt met De theorie van de zandkorrel.

Available titles in this series:
`