Drie Christussen

Writer:
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
size: 317x246x13mm
pages: 48: Hard Cover
20,51

Pasen 1353 de gelovigen van Lirey, een klein dorpje in de Champagne, aanbidden voor het eerst wat het meest beroemde en het meest controversiële reliek zal worden in het christendom: de heilige lijkwade, het doek waarin het lijk van Christus zou gewikkeld zijn bij de kruisafname. Luc, een jonge beeldhouwer, is in Lirey tijdens die Paasperiode om er een werk af te maken dat de heer van Charny had besteld, een respectabele en invloedrijke ridder die de bouw van een nieuwe collegiale kerk financierde. Hij weet nog niet welke ernstige problemen zijn talent als beeldhouwer hem gaan bezorgen¿ Drie Christussen, dat is drie keer dezelfde goede week in 1353. Drie keer dezelfde personages die in dezelfde plaats hun rol spelen. Drie keer de heilige lijkwade die eindelijk opduikt.

 


Kunstzinnige context

De week voor Pasen, 1353. Beeldhouwer Luc komt aan in Lirey waar hij de laatste hand zal leggen aan de ornamenten voor een pas gebouwde kerk. Omwille van de feestelijkheden rond Pasen zullen ook de opdrachtgevers, de heer van Charny en dame Jeanne, aanwezig zijn. Zij die de nodige kennis bezitten rond kerkelijke relieken, meerbepaald de lijkwade van Turijn, weten dat de heer van Charny en dame Jeanne de eerste gedocumenteerde eigenaars waren van een van de grootste mysteries uit het katholieke geloof. Hoe zijn zij aan de lijkwade geraakt? Is de lijkwade echt? En zoniet, hoe werd hij gemaakt? Wat is de rol van beeldhouwer Luc in heel deze historie? Deze en andere prangende vragen worden beantwoord door de specialist in twisted history, Valérie Mangin. In drie verhalen wordt het verhaal van de lijkwade uit de doeken gedaan. Telkens met dezelfde hoofdrolspelers, maar vanuit een volstrekt andere hoek (lees ideologie) bekeken. Om jouw leesplezier niet te vergallen, durven we omtrent de inhoud verder niets meer prijsgeven.

Mangins echtgenoot Denis Bajram zorgde samen met Fabrice Néaud voor het bijzondere tekenwerk. Met een erg korrelige, via Photoshop verkregen direct-in-kleurstijl wordt een benepen middeleeuws sfeertje gecreëerd. In de drie verhalen worden steeds zoveel mogelijk dezelfde plaatjes gebruikt. Noem het gerust recyclage. Van het tekenwerk werden we niet echt wild. Niettemin past deze 'artistieke' vorm van illustreren bij deze strip.

De collectie De Kracht van Kunst van uitgeverij Daedalus biedt plaats voor de niet-alledaagse strips. De schilderstijl van Jeronimus, de comicstijl vanKruisvaart,... Drie Christussen past echt wel in dit plaatje. Op de keper beschouwd beviel Drie Christussen ons wel. De drie verhalen zijn zeker afwisselend en intrigerend genoeg om onze aandacht vast te houden, en het tekenwerk past in een kunstzinnige context. Potten zal deze strip niet breken, de geïnteresseerde striplezer zal er echter zijn plezier aan beleven.

Jacky Cornelis, De Stripspeciaal-Zaak, 4/7/2011


 

Available titles in this series:
`