Maxime & Constance 3 - Zomer 1794

Writer:
volume: 9
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 56: Hard Cover
18,99

1794. Het is nu vijf jaar geleden dat de Sambers van hun eigendom zijn verjaagd en uit de adelstand zijn ontheven. Maxime laat zijn naam, zijn verleden en zijn familie achter zich om op zoek te gaan naar zijn halfzus Josepha. Die zou zich hebben aangesloten bij de revolutionairen. Hij keert ook Louise de rug toe en laat de tweeling over aan de genade van de jakobijnse tirannen. Gevangen in een gouden kooi wacht hen zeker de terechtstelling. Daarmee zal ook het adellijke geslacht Samber ophouden te bestaan...

Available titles in this series:
`