Harvey

Writer:
series: De Wezentrein
volume: 2
publisher: Blloan
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 60: Hard Cover
16,95

Begin april 2014 verschijnt met Harvey, het slot van het eerste tweeluik van De Wezentrein van Philippe Charlot en Xavier Fourquemin bij Blloan. In de Amerikaanse Midwest van 1920 dendert de wezentrein onverbiddelijk verder. Aan boord treurt de kleine Jim om zijn broer die op de laatste tussenstop van de trein werd geplukt om geadopteerd te worden. Nu heeft hij alleen nog zijn zusje Anna, het briefje dat zijn vader hem toestopte op het perron en zijn maatje Harvey. Bijna zeventig jaar later gaat Jim in de archieven van de Orphan Train Society op zoek naar zijn verleden en dat van zijn lotgenoten… Het derde deel van De Wezentrein verschijnt dit najaar, deel 4 begin 2015.

Available titles in this series:
`