De Uitverkorene der Halfelfen

Writer:
series: Elfen
volume: 4
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
11,25

De halfelfen hebben territorium nog vaderland, koning noch eenheid. Het zijn ontaarde bastaardkinderen, de vrucht van verboden relaties tussen elfen en mensen. Ze worden door de 'zuivere' rassen gehaat, vervolgd, verjaagd, verbannen en gevangen genomen als ze niet bij hun geboorte gedood worden. Sommigen leven samen in stammen, anderen wonen verspreid, maar ze proberen allemaal te overleven in de ongastvrije mensenwereld. Maar de tijden veranderen en een oude profetie duikt weer op. De aankondiging van een merkteken, van een uitverkorene, van een tijdperk... Hun lot lijkt bezegeld, rampspoed lijkt hun deel, maar eigenlijk begint hun verhaal nog maar.

Available titles in this series:
`