Het Dorpje Dat Ging Vliegen

artist: Enki Bilal
volume: 1
publisher: Dargaud
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 60: Hard Cover
25,71

  Door een uit de hand gelopen militair experiment raakt een dorpje in Les Landes uit de greep van de zwaartekracht en zeilt gedurende korte tijd boven de omgeving. De krijgsmacht, gemaltraiteerd door de vreemdste psycho-chemische reacties, moet machteloos toezien hoe door het ingrijpen van een solitair opererende buitenstaander het paternalistische overwicht op het volk verloren gaat. De scenarist en de tekenaar geven hun maatschappij-kritische visie op de teloorgang van het milieu door politici zonder scrupules. Het taalgebruik in dit van een onderkoelde humor voorziene stripverhaal is verzorgd. De omslag is een afspiegeling van de inhoud.

Available titles in this series:
`