Zwaar Weer

:
series: Eugene
volume: 2
publisher: Silvester
language: Dutch
coloring: full color
size: 284x223x5mm
pages: 48:
9,20

Machtsbeluste buitenaardse wezens, door de wol geverfde inspecteurs, naïeve huisgenoten en talentloze muzikanten. Hoe kun je jezelf staande houden in een leven dat wordt beheerst door malloten? "Door te tobben, door vraagtekens te plaatsen waar anderen punten zetten en het onheil recht in het gezicht uitlachen", zou Eugène zeggen. En omdat gedeelde smart halve smart is, heeft Eugène heel wat kopzorgen minder. Dit humoristische album bevat geweldig tekenwerk. Jan Dirk Barreveld ontving in 2001 niet voor niets uit handen van het Stripschap de 'Aanmoedigingsprijs voor Strips'.

Available titles in this series:
`