Het Boek Genesis

artist:  Robert Crumb 
series: Het Boek Genesis 
publisher: Oog En Blik 
publish date: 2009 
language: Dutch 
coloring: Black and white 
size: 289x232x28mm  
pages: 224

Alle 50 hoofdstukken

Waaronder

De Schepping

Adam en Eva

Kaïn en Abel

De Geslachtsregisters

Noach en de Zondvloed

De Volkenlijst

De Toren van Babel

Abraham en Sara

Isaäk en Rebekka

Jakob, Rachel en Lea

Juda en Tamar

Josef en zijn Broeders

€ 22,50
   
`