De Nalatenschap van de Eerste Mensen

Writer:
series: Inlandsis
volume: 3
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48: Hard Cover
20,50

Dit verhaal gaat over lang vervlogen tijden, een tijd waarin de aarde nog niet al haar geheimen had prijsgegeven, een tijd waarin de mens nog niet aan de top van het dierenrijk stond en toen legenden volstonden om de talloze mysteries van de wereld te verklaren... In die tijd richtten de goden Inlandsis op, een ondoordringbare muur van ijs moest hen beschermen tegen de twee-armen-twee-benen, want de goden hadden geen goed oog in de machtshonger van die soort. Zij schonken de dieren het vuur van de intelligentie en de gave van taal en maakten hen tot de bewakers van hun rijk... Na dit alles volbracht te hebben, trokken de goden zich uit de wereld terug, zij konden op hun lauweren rusten, ongestoord... tot het einde der tijden...

Tenmiste, dat dachten ze...

Available titles in this series:
`