De Macparnellspiraal

volume: 4
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 286x221x8mm
pages: 48:
8,18

Het onderzoek naar het mysterie rond All Watcher is al halfweg. Terwijl Sheba en Mia proberen te achterhalen wat hun verdachten zoeken in de favelas van Rio, speuren anderen naar de bron van het fortuin van Abraham Romanovitch. Hoe kon een onbetekende Russische apparatsjik het dankzij de perestrojka schoppen tot een van de machtigste oligarchen van de planeet? Met een tikje intuïtie, heel wat geluk, liters bloed en... een waslijst waardevolle contacten!

Available titles in this series:
`