Camden Rock

:
series: James healer
volume: 1
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 286x212x6mm
pages: 48:
8,18
James Healer, die door indianen is opgevoed, bezit geheimzinnige mediamieke gaven die hij in dienst van de FBI stelt. Zijn obsessie is echter het ophelderen van zijn raadselsachtige afkomst. In 1969 verscheen de Amerikaanse medicijnman Eagle Glance in de nacht na zijn overlijden aan zijn leerling en vertelde hem dat zijn ziel onderdak had gevonden in het lichaam van een zuigeling, de eerste met wie hij na zijn ontwaken te maken zou krijgen. Tot zijn grote verbazing lag de eerste baby die de nieuwe sjamaan tegenkwam, achter in een stationcar te huilen naast de lichamen van een blank echtpaar dat gruwelijk om het leven was gebracht. Het medaillon dat het kind droeg, vermeldde de naam James Healer. Zijn vermeende ouders hadden niets bij zich waaruit kon worden opgemaakt wie ze waren. Omdat zich geen verwanten meldden, werd James door de Shoshones opgevoed. Al op heel vroege leeftijd bleek de jonge blanke helderziend te zijn, dezelfde gave die ook Eagle Glance had bezeten... Tegenwoordig is James Healer detective. Hij werkt samen met de plaatselijke politie en zelfs met de FBI, waarvan de agenten niet altijd waardering kunnen opbrengen voor zijn vermogen om als eerste de ingewikkeldste zaken op te lossen. Het is echter vooral zijn eigen raadsel dat James met grote vasthoudendheid tot klaarheid tracht te brengen. Maar door dossiers uit de periode van zijn geboorte te raadplegen heropent hij onopgeloste zaken waarbij tegenstanders van de Vietnamoorlog waren betrokken.
Available titles in this series:
`