De Nacht Van De Cobra

:
series: James healer
volume: 2
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 291x216x4mm
pages: 48:
8,18
Vooruitlopend op de naspeuringen van James Healer en de sheriff van Camden Rock is iemand met feilloze efficiëntie bezig alle sporen uit te wissen die kunnen leiden tot de ontdekking van het motief voor de moord op drie jonge vrouwen. James Healer, een blanke die door indianen is opgevoed en een onalledaagse speurder is geworden, zou de reïncarnatie van een sjamaan zijn. Net als die laatste bezit hij in elk geval bijzondere mediamieke vermogens, die hij gebruikt om duistere misdaden op te lossen. Te hulp geroepen door de sheriff van Camden Rock, een schijnbaar rustig en welgesteld stadje in Idaho, moet "hij die de geheimen van de ziel kan lezen" de moordenaar(s) van drie jonge vrouwen die gewurgd zijn aantroffen, zien te ontmaskeren. Dankzij zijn helderziende gaven heeft hij al een van de drie moorden kunnen oplossen. Het geheim van de andere twee moorden blijft echter onopgehelderd en blijkt even dik en taai als de modder die aan de keldermuren en achter de al te keurige gevels van dit schijnbaar zo respectabele stadje kleeft... Ondertussen is er nog een nieuwe moord gepleegd, die op dokter Hank Schrivner, de plaatselijke arts, bij wie Healer een reeks compromitterende foto's heeft gevonden waarop de jonge meisjes in het gezelschap van de plaatselijke notabelen te zien zijn! Zal het de detective annex "sjamaan" lukken om het raadsel van deze smerige moorden op te lossen en Camden Rock te genezen van zijn verborgen ziekte ?
Available titles in this series:
`