Polina

Writer:
series: Kstr
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 279x194x26mm
pages: 198: Hard Cover
23,14

Het moderne Rusland. Polina's ouders hebben haar ingeschreven op een vermaarde balletschool. Haar leraar Bojinski ontdekt al snel dat het verlegen meisje wellicht kan uitgroeien tot een prima ballerina. Maar daarvoor is talent niet voldoende, het vergt ook inzet en discipline! Bastien Viès volgt Polina's volwassenwording: twintig jaar van twijfel, hard werken, ontzegging en verlangen naar liefde. Derde album van deze beloftevolle jonge auteur (beste debuutalbum in Angoulème met De smaak van chloor in 2009).

Available titles in this series:
`