Swa Senior

Writer:
volume: 3
publisher: Wpg Uitgevers
publish date:
language: Dutch
size: 304x220x10mm
pages: 48:
8,18

Nathalie is overleden bij de geboorte van haar zoon, Sander en De Vliegher moet alleen opdraaien voor diens opvoeding. Twintig jaar later. Na een lange internering is de oude Swa terug op het juiste spoor geraakt. Omdat men zich moreel verplicht voelt, krijgt hij weer een job bij de politie. Zijn bureel bevindt zich in de kelder, daar kan hij de dagelijkse gang van zaken niet hinderen. Swa is nu verantwoordelijk voor de plaatsing van de verkeersborden en het bewaken van de gevangenen. Dan krijgt de politie te maken met een aantal verdachte overlijdens. De overledenen hebben één ding gemeen: het zijn allemaal bezoekers van een verdacht etablissement in de Schippersstraat. Het meest misbare lid van de politie, Swa, wordt op onderzoek uitgestuurd... En dan is er ook nog Sander... Na al die jaren blijft Swa nog steeds geloven dat hij zijn vader is... Zou er dan toch iets van waar zijn? Lezers van dit boek bekeken

Available titles in this series:
`