Ellen

:
series: Levenslijnen
volume: 14
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
size: 320x243x13mm
pages: 48: Hard Cover
genres: crime
18,95

Een vrouw, een onoplosbaar dilemma, meerdere levenslijnen... Aan het einde van De overval, het eerste deel van Levenslijnen, wordt Ellen Baker geconfronteerd met een vreselijk dilemma: of ze nu een misdaad van vijftien jaar geleden bekent of haar mond houdt, haar leven zal volledig op zijn kop worden gezet... maar volstrekt verschillende manieren, afhankelijk van de keuze die ze maakt. In de delen die volgden, verkenden de scenaristen de twee mogelijkheden en de uiteenlopende gevolgen die elk alternatief had. Zo ging het bestaan van Ellen een allesbehalve rustige rivier vijf verschillende richtingen uit. De vijf vertakkingen voegen zich nu samen in één epiloog, in dit veertiende en afsluitende deel. Dokter Gordon Blake, recentelijk overgeplaatst naar een afgelegen inrichting aan de Australische kust, wordt gefascineerd door een patiënte wier voornaam hij niet eens kent. Niemand weet hoe ze daar is terechtgekomen... of beter gezegd, er zijn allerlei tegenstrijdige hypotheses.

Available titles in this series:
`