De Muren van Eden

Writer:
series: Libertalia
volume: 2
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
pages: 48: Hard Cover
17,99

Dit boek is nog niet te koop maar kan wel alvast besteld worden.

De vrijstaat Libertalia is nog maar net gesticht of Misson en Carracioli stuiten al op nieuwe problemen. De organisatie van hun "vrije" gemeenschap heeft nog heel wat voeten in de aarde. Zo botst hun utopistische ideeëngoed op de natuurlijke luiheid van de enen en de gewelddadige inborst van de anderen. Ze moeten bovendien komaf maken met oude en diepgewortelde gewoonten die de kop weer opsteken. Tot overmaat van ramp worden ze ook van buitenaf bedreigd. Zal het libertaire project de uiteenlopende visies van hun leiders overleven?

Tweede deel van dit grootse piratenavontuur, gepland als een drieluik. Voor de fans van Long John Silver. Libertalia zou een vrijstaat zijn geweest die vanuit utopistische motieven door piraten werd gesticht. Het bestaan ervan is nooit bewezen maar werd beschreven in "A General History of the Pyrates van Daniel Defoe (1726)". Scenariodebuut van Fabienne Pigère, een gereputeerde professor geschiedenis en archeologie.

Available titles in this series:
`