Monsieur Broer Van De Koning

Writer:
series: Lois
volume: 4
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 292x222x5mm
pages: 48:
8,18

Lodewijk XIV, de Grote Koning, wordt verontrust door de dreiging van een groot schandaal. Het risico dat dit schandaal de kroon in opspraak zal brengen is reëel: degene naar wie volgens het gebruik verwezen wordt als ¿Monsieur¿, de hertog van Orléans, de broer van de koning zelf, wordt immers beschuldigd. In deze roerige omstandigheden wordt de inrichting van de nieuwe woonvertrekken van de prins en zijn echtgenote, de dolkomische Madame Palatine, toevertrouwd aan Lois. Daardoor bevindt hij zich op een ideale plaats om het onderzoek naar deze vervelende en gevaarlijke zaak, waarvoor hij discreet ingeschakeld werd, te voeren.

Available titles in this series:
`