Ernest Latuliffe

:
volume: 6
publisher: Casterman
publish date:
language: Dutch
size: 312x238x10mm
pages: 48:
genres: classic
10,23

Omdat niemand weet hoe lang Marie nog in Montreal blijft, beheert Serge haar dorpswinkel. Dat gaat niet van een leien dakje. De leveranciers schonken hun vertrouwen alleen aan Marie en weigeren Serge krediet te geven. In het dorp stijgt de spanning. Er vormen zich twee kampen: degenen die Marie missen (vooral de mannen) en degenen die blij zijn dat ze weg is (vooral de vrouwen). Intussen vermaakt Marie zich uitstekend in de grote stad, maar desondanks verlangt ze terug Januari 2011 naar het dorp.

Available titles in this series:
`