Tot Het Einde Van De Wereld

Writer:
series: Magellaan
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
pages: 56: Hard Cover
18,46

Hoewel Amerika zojuist is ontdekt, de paus de wereld tussen Spanje en Portugal heeft verdeeld en velen denken dat de aarde plat is en niet verder hoeft te worden verkend, is één man ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om naar het westen te reizen en vanuit het oosten terug te keren. Magellaan is bereid daarvoor zijn land de rug toe te keren, afscheid te nemen van zijn vrienden en zijn vrouw, tegen alle heersende opvattingen in te gaan, muiterij, verraad, zeestormen, honger en dodelijke ziekten te trotseren om te bewijzen dat hij het bij het rechte eind heeft, door als eerste een reis rond de wereld te maken. Maar Magellaan weet ook dat geen offer groot genoeg is om zijn droom te realiseren en eeuwige roem te verwerven. Magellaan, alleen tegen allen...

Available titles in this series:
`