Wetenschappen in Beeld

publisher: Personalia
publish date:
edition: 2
language: Dutch
coloring: full color
19,95

Wat is Weten? En wat is Wetenschap?

In een zoektocht die begint bij de Oude Grieken traceren Margreet en haar man Yiri het ontstaan van de verschillende wetenschappelijke disciplines. Van de wiskunde van Pythagoras, via de middeleeuwse alchemie naar de Wetenschappelijke Revolutie van de zeventiende eeuw, om ten slotte te belanden bij de twintigste-eeuwse quantumtheorie en hoe die de huidige wetenschap vorm geeft.

Onderweg komen zij vele bekende en minder bekende wetenschappers tegen: Archimedes die 'Eureka!' riep, Galileo die ruzie kreeg met de kerk, Newton die een appel zag vallen, Darwin die op wereldreis ging - maar ook de vrouw van Antoine Lavoisier die haar man misschien wel overschaduwde...

Wetenschappen in Beeld is een kleurrijk en leerzaam boek, dat feiten afwisselt met vragen, geschiedenis met experiment, en objectieve informatie met humor.

Available titles in this series:
`