De Gebochelde Engel

series: Megalex
volume: 2
publisher: Arboris
publish date:
language: Dutch
size: 304x230x10mm
pages: 48:
8,18

Op de stadplaneet Megalex zijn natuurwetten verboden. Het bewind regeert met een ijzeren hand over een vernieuwde en met behulp van genetische manipulatie veranderde bevolking. Het systeem heeft te kampen met hevige aanvallen vanuit het primitieve en ondoordringbare woud van Chem en dat geeft de Anomalie, een politiekloon die meer dan drie meter lang is, de kans te ontsnappen. Met hulp van opstandelinge Adama slaagt de reus erin het kamp van de oppositie te bereiken, waar hij stamhoofd en toekomstig rebellenleider Zerain ontmoet, de 'gebochelde engel'...

Available titles in this series:
`