Mijn vader geboren in 1903

Writer:
publisher: Harmonie
publish date:
language: Dutch
coloring: black/white
pages: 88:
13,27

Alle vaders zijn bijzonder, maar sommige zijn bijzonderder dan andere. De vader van schrijfster en boekhandelaar Maria Heiden was er zo een. In deze oorspronkelijk in NRC Handelsblad gepubliceerde schetsen vertelt ze liefdevol en precies over haar vaders doen en laten en ontstaat tevens een levendig portret van een dorp op een van de Zuid-Hollandse eilanden in de jaren vijftig. Perfect daar op aansluitend brengt tekenaar Peter Pontiac met zijn silhouetten het gezin Heiden in beeld.

Available titles in this series:
`