Dode van de Maand

series: Miss Oktober
volume: 2
publisher: Lombard
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
size: 287 x 217mm
pages: 48:
8,50

Meester-inbreekster Viktor is doof sinds ze werd aangerand. Ze speurt verbeten naar haar verkrachter, ook al moet ze voor haar onderzoek diefstallen plegen. Parallel met haar speurtocht houdt een reeks moorden Los Angeles in zijn greep. Eerst Miss Januari, dan Miss Februari: na elke moord wordt het lijk in scene gezet en gefotografeerd als een playmate. Viktor beseft dat ze de dans ternauwernood is ontsprongen. Inspecteur Clegg helpt haar om de mysterieuze fotograaf te ontmaskeren.

Available titles in this series:
`