Jelami

Writer:
volume: 3
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
size: 320x245x13mm
pages: 48: Hard Cover
16,95

In de door geweld verscheurde middeleeuwen is er een kind met ongelooflijke krachten: Jelami, het zodiakkind. Zijn toekomstige potentieel is zo enorm dat verschillende groepen hun zinnen op hem hebben gezet, zoals de zeer orthodoxe Lijven, uit wier midden hij afkomstig is en die hem beschouwen als de gelijke van God, en de Mathgens, een strijdmacht van boosaardige wezens met angstaanjagende namen zoals Oorlog, Honger, Pest en Antichrist. Omdat ze Jelami als een van hen beschouwen, willen ze dat hij zich bij hen aansluit om samen over de wereld te heersen, zonder genade of mededogen. En tot slot zijn er de Missi Dominici: Wolfram en De Guivre, die hem voorstellen om afstand te nemen van de menselijke geschillen en hen te helpen in hun strijd voor een betere wereld. Zal Jelami, zo jong en nu al gemanipuleerd en gedesillusioneerd, de weg van het goede of van het kwaad kiezen?

Available titles in this series:
`