Tweede Aanklacht

artist: Maël
Writer:
series: Moeder oorlog
volume: 2
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
size: 317x245x13mm
pages: 72: Hard Cover
genres: classic
20,50

Januari 1915, in de streek van Champagne. Reeds zes maanden is Europa in de ban van vuur en bloed. Reeds zes maanden maakt de oorlog duizenden doden per dag. Maar op deze plek aan het front zijn de lichamen van drie vrouwen schijnbaar belangrijker dan de oorlog. Roland Vialatte, luitenant van de politie, leidt het onderzoek op verzoek van kapitein Janvier. Een vreemd onderzoek, omwille van de slachtoffers, omwille van de loopgraven ... Op 8 januari verliest sectie Peyrac tweederde van zijn soldaten in de strijd. Zelfs al waren het ordinaire criminelen die vanuit de gevangenis naar het front gestuurd werden, korporaal Peyrac Gaston houdt van deze kinderen. Het kan hem niet schelen wat ze in hun verleden hebben gedaan, zijn enige doel is hen levend te houden. Dus als Vialatte en Janvier zijn mannen beschuldigd van de gepleegde misdaden, brengt dat hem aan de rand van de waanzin...

Available titles in this series:
`