Integrale Editie

artist: Maël
Writer:
series: Moeder oorlog
publisher: Daedalus
publish date:
language: Dutch
coloring: full color
Hard Cover
41,25

Januari 1915. In het hart van de armzalige Champagnestreek. Zes maanden reeds staat Europa in brand en baadt het in het bloed. Zes maanden dat de oorlog duizenden doden meesleept. Maar aan het front zijn het de lichamen van drie vrouwen die de legerstaf verontrusten. Drie vrouwen, koel afgemaakt. Op hun lijken... telkens... een afscheidsbrief.Een afscheidsbrief geschreven door hun moordenaar. Een afscheidsbrief verzegeld met de modder van de loopgraven,... een laatste rustplaats, ondenkbaar voor hen die het symbool zijn van veiligheid en geborgenheid, de ultieme fundamenten van de mensheid. Vrouwen... Onmogelijk. Alles zou instorten. Of anders is het de oorlog zelf die men vermoordt...

Available titles in this series:
`