De Heks

artist: R Lucien
:
series: Nakara
volume: 1
publisher: Medusa
publish date:
language: Dutch
size: 317x244x13mm
pages: 48: Hard Cover
genres: classic
18,50

De Middeleeuwen. Een heksenjacht in een tijd vol van geweld en razernij... De rosse Nakara is afkomstig van een lange lijn heksen die terug gaat tot de nacht der tijden. Elke nieuwe generatie manifesteert het kwaad zich een beetje meer in haar. Men beweert dat Nakara de apocalyps met zich mee zal brengen. "Men" is een religieuze orde waartoe Aures, een oud huurling behoort die op zoek is naar verlossing. Zijn taak bestaat uit het opsporen en uitroeien van alles wat niet met de dogma's van de orde strookt. Maar in werkelijkheid wil de orde alle reïncarnaties van Nakara vinden om ze generatie na generatie uit te roeien. Aures trekt er met zijn leerling Nathan op uit om op eigen risico de rosse heks op te sporen. Deze boeiende reeks met mythische dimensie van de hand van twee ervaren auteurs zal de lezer verschillende keren op het verkeerde been gezet worden. Zijn dit wel de Middeleeuwen ...?

Available titles in this series:
`