Antwerpen Anno 1585

artist: Paul Teng
:
series: Oneven orde
volume: 1
publisher: Ballon Media Nv
publish date:
language: Dutch
size: 296x226x8mm
pages: 48:
10,23
Noord-Frankrijk, 1297. Mechtilde van Arras, een jonge mystica die door "visioenen" wordt bezocht, sterft op de brandstapel. Maar haar duivelse manuscript "Visio veritatis" ontsnapt aan de vlammen van de inquisiteurs. Antwerpen, 1576. De stad, belegerd door de muitende troepen van de Spaanse koning Filips II, wordt geplunderd door huurlingen die dood en verderf zaaien. De jonge Leonora rouwt om haar moeder, die het slachtoffer is geworden van de onverdraagzaamheid van de mensen. Negen jaar later, nog altijd verscheurd door woede en verdriet, drukt ze ter nagedachtenis van haar moeder het vreemde manuscript dat deze haar heeft nagelaten: "Visio veritatis". Parijs, anno nu. Patrick Prada, een succesvol schrijver van historische romans, beschrijft in het boek waaraan hij werkt het tragische einde van Mechtilde. Zijn vrouw Virginia, adviseuse bij het ministerie van Economische Zaken in Brussel, is belast met een gevoelig dossier: de aanvraag van een exportvergunning voor kernmateriaal dat voor India is bestemd. Hun levens nemen een noodlottige wending wanneer Virginia, op zoek naar een cadeau voor Patrick, bij een antiquair een zestiende-eeuws, met sloten verzegeld boek koopt, dat blijkt een zeldzame editie te zijn van... "Visio veritatis".

Available titles in this series:
`