Toekomst 02

Writer:
series: Reiziger
publisher: Glenat
publish date:
language: Dutch
size: 322x241x10mm
Hard Cover
16,40

REIZIGER is een originele reeks in 12+1 delen die rond de twee "dirigenten", Stalner en Boisserie, een groep van talentvolle tekenaars vergadert. Met een snel verschijningsritme (het geheel zal tussen 2007 en 2011 gepubliceerd worden) zullen de strips getekend worden door Guarnido, Bourgne, Lambert, Siro, Liberge en Rollin. REIZIGER bestaat uit drie cyclussen rond het hoofpersonage, Reiziger, die zich in verschillende tijdstippen verplaatst : het verleden, het heden en de toekomst. In de cyclus van de toekomst speelt het verhaal zich af in een futuristisch en vervallen Parijs waar de maatschappij in handen is van een grote financikle onderneming. Reiziger zal zijn gro0t vermogen ontdekken en leren in de tijd en in de ruimte te reizen. De toekomst is enkel het begin van dit grote avontuur. Een briljante thriller die de lezer van het begin tot het einde in spanning houdt

Available titles in this series:
`